k.ú.: 616958 - Bystřice nad Pernštejnem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595411 - Bystřice nad Pernštejnem NUTS5 CZ0635595411
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1119 5508920
zahrada 1095 445186
ovoc. sad 14 45072
travní p. 864 1213673
lesní poz les s budovou 1 49
lesní poz 113 1634749
vodní pl. nádrž umělá 10 13999
vodní pl. rybník 15 69153
vodní pl. tok přirozený 246 63493
vodní pl. tok umělý 20 4980
vodní pl. zamokřená pl. 11 3814
zast. pl. společný dvůr 20 2779
zast. pl. zbořeniště 13 2103
zast. pl. 2192 534547
ostat.pl. dráha 9 40618
ostat.pl. jiná plocha 636 421234
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 1367
ostat.pl. manipulační pl. 247 335536
ostat.pl. neplodná půda 162 62792
ostat.pl. ost.dopravní pl. 11 5202
ostat.pl. ostat.komunikace 668 495178
ostat.pl. pohřeb. 4 8158
ostat.pl. silnice 163 246295
ostat.pl. skládka 4 14482
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 15 57241
ostat.pl. zeleň 128 135579
Celkem KN 7781 11366199
Par. DKM 7781 11366199
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 6
č.p. bydlení 430
č.p. byt.dům 167
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 13
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 7
č.p. obč.vyb 50
č.p. obč.vyb. 28
č.p. prům.obj 12
č.p. rod.dům 396
č.p. tech.vyb 13
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 12
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 7
č.e. garáž 484
č.e. jiná st. 73
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 56
č.e. tech.vyb 7
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 112
bez čp/če jiná st. 128
bez čp/če obč.vyb 37
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če prům.obj 27
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 30
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 15
bez čp/če zem.stav 31
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 2171
byt.z. byt 132
byt.z. garáž 14
byt.z. j.nebyt 10
obč.z. byt 1
obč.z. j.nebyt 2
obč.z. sk.byt 1
Celkem JED 160
LV 2007
spoluvlastník 2676

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.07.1998
THM-V 1:1000 01.01.1978 10.07.1998
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.01.1978


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 05.06.2020 13:55

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.