k.ú.: 616737 - Bystřany-Světice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Teplice email: kp.teplice@cuzk.cz
J.V.Sládka 10/1151, 41501 Teplice 8, P.O.BOX 3 telefon: 417512601 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3509 - Teplice NUTS4 CZ0426
Obec 567477 - Bystřany NUTS5 CZ0426567477
Pracoviště 509 - Teplice

Obec s rozšířenou působností 4213 - Teplice
Pověřený obecní úřad 42133 - Teplice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 59
orná půda 175 1416265
zahrada 197 97736
ovoc. sad 15 29496
travní p. 82 724414
lesní poz 16 275788
vodní pl. nádrž umělá 1 144
vodní pl. rybník 1 278
vodní pl. tok přirozený 4 7377
vodní pl. tok umělý 20 18600
zast. pl. společný dvůr 2 628
zast. pl. zbořeniště 4 1233
zast. pl. 259 67859
ostat.pl. dráha 15 91798
ostat.pl. jiná plocha 67 45893
ostat.pl. manipulační pl. 26 45014
ostat.pl. neplodná půda 170 333748
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 654
ostat.pl. ostat.komunikace 61 112655
ostat.pl. silnice 34 73087
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1703
ostat.pl. zeleň 29 43318
Celkem KN 1181 3387747
Par. DKM 1181 3387747
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 96
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 3
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 65
č.p. zem.stav 5
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 30
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 251
LV 279
spoluvlastník 371

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 03.03.2014 část k.ú.
DKM 1:1000 25.08.2000 převod
ZMVM 1:1000 01.01.1985 25.08.2000
S-SK GS 1:2880 1842 01.01.1985


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Teplice.

vypočteno: 26.09.2020 17:14

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička