k.ú.: 616605 - Byseň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 532177 - Tuřany NUTS5 CZ0203532177
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 430 2964187
zahrada 152 92151
ovoc. sad 23 119549
travní p. 9 24590
lesní poz 1 2683
vodní pl. tok přirozený 25 12564
zast. pl. společný dvůr 2 1154
zast. pl. zbořeniště 3 720
zast. pl. 273 98421
ostat.pl. jiná plocha 39 13335
ostat.pl. manipulační pl. 22 41539
ostat.pl. neplodná půda 21 6357
ostat.pl. ostat.komunikace 109 92389
ostat.pl. pohřeb. 1 1298
ostat.pl. silnice 8 75963
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 8821
ostat.pl. zeleň 2 2081
Celkem KN 1123 3557802
Par. KMD 1123 3557802
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 152
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 55
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 2
Celkem BUD 270
byt.z. byt 20
Celkem JED 20
LV 392
spoluvlastník 563

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2015
S-SK GS 1:2880 1841 30.11.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 22.08.2019 13:45

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.