k.ú.: 616486 - Jenišovice u Mělníka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 534714 - Býkev NUTS5 CZ0206534714
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21141 - Mělník

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 113 1296791
zahrada 34 15394
ovoc. sad 1 4312
lesní poz les(ne hospodář) 10 9482
lesní poz 2 744
vodní pl. zamokřená pl. 1 1034
zast. pl. společný dvůr 5 554
zast. pl. zbořeniště 5 560
zast. pl. 52 18793
ostat.pl. dráha 1 45377
ostat.pl. jiná plocha 29 13362
ostat.pl. manipulační pl. 15 2527
ostat.pl. neplodná půda 9 22746
ostat.pl. ostat.komunikace 44 32171
ostat.pl. silnice 5 9171
ostat.pl. zeleň 7 7122
Celkem KN 333 1480140
Par. DKM 1 10
Par. KMD 332 1480130
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 26
č.p. rod.dům 19
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 51
LV 89
spoluvlastník 121

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.05.2011
DKM 1:1000 12.08.2004 KPÚ na části k.ú.- změna hranice Daminěves
DKM-KPÚ 22.11.2002 1:1000 15.01.2003 *) na části k.ú. - KPU Daminěves
S-SK GS 1:2880 1842 24.05.2011 na části k.ú.


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 16.07.2019 17:08

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.