k.ú.: 616460 - Býkev - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 534714 - Býkev NUTS5 CZ0206534714
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21141 - Mělník

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 220 3483931
zahrada 127 74491
ovoc. sad 2 31052
travní p. 8 14230
lesní poz 11 26131
vodní pl. nádrž umělá 1 5901
vodní pl. tok umělý 1 326
zast. pl. 180 82388
ostat.pl. dráha 1 11963
ostat.pl. jiná plocha 57 119799
ostat.pl. manipulační pl. 13 29220
ostat.pl. neplodná půda 20 47633
ostat.pl. ostat.komunikace 48 101624
ostat.pl. silnice 5 67227
ostat.pl. zeleň 19 39207
Celkem KN 713 4135123
Par. DKM 713 4135123
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 129
č.p. rod.rekr 2
č.p. výroba 2
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 176
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 250
spoluvlastník 383

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 27.08.2020 1:1000 04.09.2020 *) JPU na části k.ú. Býkev a Cítov
DKM 1:1000 18.12.2019
DKM-KPÚ 03.09.2013 1:1000 10.09.2013 *)
KMD 1:1000 17.10.2012 18.12.2019
S-SK GS 1:2880 1842 10.09.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 30.09.2020 18:10

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička