k.ú.: 616460 - Býkev - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 534714 - Býkev NUTS5 CZ0206534714
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21141 - Mělník

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 288 3527513
zahrada 64 25315
ovoc. sad 8 46283
travní p. 2 8666
lesní poz 11 26131
vodní pl. nádrž umělá 1 5427
vodní pl. tok umělý 1 326
zast. pl. společný dvůr 10 2176
zast. pl. zbořeniště 2 641
zast. pl. 170 74897
ostat.pl. dráha 1 11963
ostat.pl. jiná plocha 56 117843
ostat.pl. manipulační pl. 17 30840
ostat.pl. neplodná půda 22 48582
ostat.pl. ostat.komunikace 62 102163
ostat.pl. silnice 5 67828
ostat.pl. zeleň 20 37806
Celkem KN 740 4134400
Par. DKM 277 3785933
Par. KMD 463 348467
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 121
č.p. rod.rekr 2
č.p. výroba 2
č.p. zem.used 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 164
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 239
spoluvlastník 367

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 03.09.2013 1:1000 10.09.2013 *)
KMD 1:1000 17.10.2012
S-SK GS 1:2880 1842 10.09.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 22.08.2019 13:47

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.