k.ú.: 616338 - Bušovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rokycany email: kp.rokycany@cuzk.cz
Srbova 79, 33701 Rokycany telefon: 371510011 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3408 - Rokycany NUTS4 CZ0326
Obec 559750 - Bušovice NUTS5 CZ0326559750
Pracoviště 408 - Rokycany

Obec s rozšířenou působností 3211 - Rokycany
Pověřený obecní úřad 32112 - Rokycany

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 748
orná půda plantáž dřevin 1 777
orná půda 352 2045737
zahrada 195 141213
travní p. mez, stráň 3 157
travní p. 186 691621
lesní poz 20 3243673
vodní pl. nádrž umělá 2 3108
vodní pl. rybník 4 63727
vodní pl. tok umělý 58 18519
zast. pl. 260 100066
ostat.pl. dráha 1 15413
ostat.pl. jiná plocha 44 34405
ostat.pl. manipulační pl. 40 47795
ostat.pl. ostat.komunikace 70 91854
ostat.pl. silnice 4 60634
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2411
ostat.pl. zeleň 7 4400
Celkem KN 1250 6566258
Par. DKM 1250 6566258
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 1
č.p. rod.dům 146
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 35
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 18
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 250
LV 282
spoluvlastník 370

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.06.2011
THM-G 1:2000 10.01.1977 07.06.2011
THM-V 1:2000 10.01.1977 07.06.2011
S-SK GS 1:2880 1839 10.01.1977


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rokycany.

vypočteno: 18.09.2020 09:52

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.