k.ú.: 615579 - Budkov u Husince - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:388302333

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 561576 - Budkov NUTS5 CZ0315561576
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3109 - Prachatice
Pověřený obecní úřad 31092 - Prachatice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 472 2314614
zahrada 81 50152
ovoc. sad 1 2775
travní p. 176 575768
lesní poz 116 1651348
vodní pl. nádrž umělá 6 4496
vodní pl. rybník 4 111275
vodní pl. tok přirozený 3 4756
vodní pl. tok umělý 64 20840
vodní pl. zamokřená pl. 1 1610
zast. pl. 101 35487
ostat.pl. jiná plocha 52 29130
ostat.pl. manipulační pl. 15 20531
ostat.pl. neplodná půda 139 119775
ostat.pl. ostat.komunikace 54 62146
ostat.pl. silnice 28 31505
Celkem KN 1313 5036208
Par. KMD 1313 5036208
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 49
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 1
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
vod.dílo jiná st. 3
Celkem BUD 89
LV 122
spoluvlastník 215

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.03.2015
S-SK GS 1:2880 1837 10.03.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 26.09.2020 01:59

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička