k.ú.: 614815 - Březsko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 589331 - Březsko NUTS5 CZ0713589331
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7103 - Konice
Pověřený obecní úřad 71031 - Konice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 626 2910567
zahrada 156 101899
travní p. 125 138928
lesní poz 60 667610
vodní pl. nádrž umělá 1 6414
vodní pl. rybník 2 773
vodní pl. tok umělý 1 307
zast. pl. zbořeniště 2 183
zast. pl. 193 50574
ostat.pl. jiná plocha 16 8645
ostat.pl. manipulační pl. 39 23101
ostat.pl. neplodná půda 13 6351
ostat.pl. ostat.komunikace 108 81180
ostat.pl. silnice 3 44509
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 3680
Celkem KN 1348 4044721
Par. DKM 17 32945
Par. KMD 1331 4011776
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 109
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 30
rozestav. 1
Celkem BUD 179
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 238
spoluvlastník 356

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.08.2017
DKM-KPÚ 06.05.2011 1:1000 24.05.2011 *)
KM-D 1:2000 01.12.2000 31.08.2017
S-SK ŠS 1:2880 1834 01.12.2000 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 18.09.2020 10:44

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.