k.ú.: 614807 - Březské - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595381 - Březské NUTS5 CZ0635595381
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61141 - Velká Bíteš

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 928 3340571
zahrada 70 62921
ovoc. sad 4 13950
travní p. 438 585978
lesní poz les s budovou 15 661
lesní poz 155 2298834
vodní pl. nádrž umělá 6 4172
vodní pl. rybník 11 21871
vodní pl. tok přirozený 6 2705
vodní pl. tok umělý 78 13902
zast. pl. společný dvůr 2 502
zast. pl. zbořeniště 23 2596
zast. pl. 171 67946
ostat.pl. dráha 6 59114
ostat.pl. jiná plocha 74 34470
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 735
ostat.pl. manipulační pl. 49 67117
ostat.pl. neplodná půda 73 45341
ostat.pl. ostat.komunikace 206 107896
ostat.pl. silnice 39 64512
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3092
ostat.pl. zeleň 21 1402
Celkem KN 2378 6800288
Par. KMD 2378 6800288
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 49
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 24
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 32
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če zem.stav 26
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 167
LV 227
spoluvlastník 329

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.11.2016
S-SK ŠS 1:2880 1825 22.11.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 21.05.2019 19:08

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.