k.ú.: 614793 - Březovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 572926 - Hořice NUTS5 CZ0522572926
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5204 - Hořice
Pověřený obecní úřad 52041 - Hořice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 263 1690000
zahrada 78 50481
ovoc. sad 10 23683
travní p. 59 108769
lesní poz 71 305457
vodní pl. tok přirozený 17 11386
vodní pl. tok umělý 1 966
vodní pl. zamokřená pl. 1 1368
zast. pl. společný dvůr 1 233
zast. pl. 80 36839
ostat.pl. jiná plocha 21 15138
ostat.pl. manipulační pl. 10 20530
ostat.pl. neplodná půda 11 4899
ostat.pl. ostat.komunikace 62 47002
ostat.pl. silnice 19 31240
ostat.pl. zeleň 3 1655
Celkem KN 707 2349646
Par. KMD 707 2349646
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 18
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 8
č.p. zem.used 24
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 7
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 74
LV 126
spoluvlastník 222

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.05.2014
S-SK GS 1:2880 1841 13.05.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 19.09.2020 05:19

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.