k.ú.: 614700 - Březová u Uherského Brodu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherský Brod email: kp.uhbrod@cuzk.cz
Svat. Čecha 1365, 68801 Uherský Brod telefon: 572610450 fax:572610456

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592099 - Březová NUTS5 CZ0722592099
Pracoviště 742 - Uherský Brod

Obec s rozšířenou působností 7208 - Uherský Brod
Pověřený obecní úřad 72082 - Uherský Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1400 2633092
zahrada 498 336760
ovoc. sad 7 36439
travní p. 1298 2866649
lesní poz 68 6157772
vodní pl. nádrž umělá 5 5915
vodní pl. tok přirozený 246 77883
vodní pl. tok umělý 2 642
zast. pl. zbořeniště 34 5652
zast. pl. 549 150132
ostat.pl. jiná plocha 592 1128795
ostat.pl. manipulační pl. 36 37906
ostat.pl. neplodná půda 78 39511
ostat.pl. ostat.komunikace 360 161487
ostat.pl. pohřeb. 2 8821
ostat.pl. silnice 41 90004
ostat.pl. zeleň 8 1887
Celkem KN 5224 13739347
Par. DKM 457 243760
Par. KMD 4767 13495587
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. obč.vyb. 10
č.p. rod.dům 396
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 1
č.e. obč.vyb. 3
č.e. rod.rekr 15
č.e. výroba 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 46
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 17
Celkem BUD 513
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 667
spoluvlastník 985

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.12.2015
KMD 1:1000 09.07.2014
S-SK ŠS 1:2880 1828 02.12.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherský Brod.

vypočteno: 11.12.2019 00:49

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.