k.ú.: 614700 - Březová u Uherského Brodu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherský Brod email: kp.uhbrod@cuzk.cz
Svat. Čecha 1365, 68801 Uherský Brod telefon: 572610450 fax:572610456

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592099 - Březová NUTS5 CZ0722592099
Pracoviště 742 - Uherský Brod

Obec s rozšířenou působností 7208 - Uherský Brod
Pověřený obecní úřad 72082 - Uherský Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1396 2629787
zahrada 501 336444
ovoc. sad 7 36439
travní p. 1302 2868023
lesní poz 68 6157772
vodní pl. nádrž umělá 5 5915
vodní pl. tok přirozený 247 77816
vodní pl. tok umělý 2 642
zast. pl. zbořeniště 34 5652
zast. pl. 549 149987
ostat.pl. jiná plocha 598 1129678
ostat.pl. manipulační pl. 37 37906
ostat.pl. neplodná půda 78 39511
ostat.pl. ostat.komunikace 365 162491
ostat.pl. pohřeb. 3 9863
ostat.pl. silnice 52 89535
ostat.pl. zeleň 8 1887
Celkem KN 5252 13739348
Par. DKM 458 243760
Par. KMD 4794 13495588
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. obč.vyb. 10
č.p. rod.dům 396
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 1
č.e. obč.vyb. 3
č.e. rod.rekr 15
č.e. výroba 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 46
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 17
Celkem BUD 513
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 669
spoluvlastník 985

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.12.2015
KMD 1:1000 09.07.2014
S-SK ŠS 1:2880 1828 02.12.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherský Brod.

vypočteno: 20.09.2020 19:13

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.