k.ú.: 614688 - Vernéřovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 547743 - Vernéřovice NUTS5 CZ0523547743
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5201 - Broumov
Pověřený obecní úřad 52012 - Teplice nad Metují

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 627 4685159
zahrada 130 103927
travní p. 602 1152757
lesní poz 218 2850758
vodní pl. tok přirozený 19 20616
vodní pl. tok umělý 53 22804
zast. pl. společný dvůr 1 124
zast. pl. zbořeniště 23 6119
zast. pl. 208 91880
ostat.pl. jiná plocha 57 134017
ostat.pl. manipulační pl. 15 46734
ostat.pl. neplodná půda 26 71694
ostat.pl. ostat.komunikace 197 159180
ostat.pl. pohřeb. 1 7519
ostat.pl. silnice 6 46457
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 10507
Celkem KN 2185 9410252
GP 21 160698
Celkem ZE 21 160698
Par. DKM 3 31401
Par. KMD 2181 9375663
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 11
č.p. byt.dům 5
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 125
č.p. rod.rekr 4
č.p. zem.stav 1
č.e. víceúčel 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 1
vod.dílo jiná st. 1
Celkem BUD 193
byt.z. byt 29
Celkem JED 29
LV 248
spoluvlastník 382

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.06.2015
S-SK GS 1:2880 1840 04.06.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 13.08.2022 01:23

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.