k.ú.: 614670 - Březová u Broumova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574252 - Meziměstí NUTS5 CZ0523574252
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5201 - Broumov
Pověřený obecní úřad 52012 - Teplice nad Metují

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 14 189160
zahrada 50 30558
travní p. 83 500866
lesní poz 10 128731
vodní pl. nádrž umělá 1 411
vodní pl. tok umělý 5 4071
zast. pl. zbořeniště 7 2534
zast. pl. 60 23394
ostat.pl. dráha 1 31136
ostat.pl. jiná plocha 7 2329
ostat.pl. manipulační pl. 8 14341
ostat.pl. ostat.komunikace 36 26776
ostat.pl. silnice 5 19705
ostat.pl. skládka 1 2284
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2121
ostat.pl. zeleň 7 6782
Celkem KN 296 985199
Par. DKM 94 842511
Par. KMD 202 142688
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 30
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 9
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 58
byt.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 70
spoluvlastník 103

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:2880 08.03.2019
KMD 1:1000 30.03.2016 intravilán
S-SK GS 1:2880 1824 08.03.2019


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 26.09.2020 02:02

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička