k.ú.: 614629 - Kamenice u Březové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560294 - Březová NUTS5 CZ0413560294
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41075 - Sokolov

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3 9546
zahrada 64 56366
travní p. 78 1214615
lesní poz les(ne hospodář) 33 2395781
lesní poz 1 31240
vodní pl. tok přirozený 4 5830
vodní pl. zamokřená pl. 3 1065
zast. pl. společný dvůr 2 1055
zast. pl. 73 11727
ostat.pl. jiná plocha 39 15116
ostat.pl. manipulační pl. 15 31651
ostat.pl. neplodná půda 10 16774
ostat.pl. ostat.komunikace 38 41720
ostat.pl. silnice 3 29858
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 17 14838
ostat.pl. zeleň 13 3859
Celkem KN 396 3881041
Par. DKM 396 3881041
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 27
č.e. rod.rekr 32
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 1
rozestav. 1
Celkem BUD 73
LV 87
spoluvlastník 99

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.09.2013
Ost. 1:5000 01.01.1980 23.09.2013 fotomechanický převod do S-JTSK
FÚO 1:2000 01.01.1972 23.09.2013
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1980


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 21.08.2019 01:03

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.