k.ú.: 614386 - Březnice u Bechyně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:381203012

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 552135 - Březnice NUTS5 CZ0317552135
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31121 - Bechyně

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 132 4081143
zahrada 120 73007
travní p. 163 1214466
lesní poz 28 680320
vodní pl. nádrž umělá 1 115
vodní pl. rybník 6 16777
vodní pl. tok přirozený 26 29378
vodní pl. tok umělý 12 6190
vodní pl. zamokřená pl. 13 25264
zast. pl. společný dvůr 2 315
zast. pl. zbořeniště 10 4701
zast. pl. 181 90739
ostat.pl. jiná plocha 72 350418
ostat.pl. manipulační pl. 39 99066
ostat.pl. neplodná půda 32 31871
ostat.pl. ostat.komunikace 96 100065
ostat.pl. silnice 45 106065
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 664
Celkem KN 979 6910564
PK 1757 5549973
GP 41 264132
Celkem ZE 1798 5814105
Par. KMD 639 528575
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 67
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 28
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 1
Celkem BUD 175
LV 215
spoluvlastník 338

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.12.2017
KMD 1:1000 30.08.2011
S-SK GS 1:2880 1828


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 10/2021.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 29.09.2020 07:28

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička