k.ú.: 614211 - Folknáře - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562335 - Děčín NUTS5 CZ0421562335
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42023 - Děčín

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 54 577243
zahrada 236 231810
ovoc. sad 2 73009
travní p. 66 425801
lesní poz 27 943789
vodní pl. nádrž umělá 1 309
vodní pl. tok přirozený 4 6175
zast. pl. zbořeniště 10 2243
zast. pl. 256 39068
ostat.pl. jiná plocha 12 4017
ostat.pl. manipulační pl. 5 12240
ostat.pl. neplodná půda 36 63612
ostat.pl. ostat.komunikace 43 53551
ostat.pl. pohřeb. 1 361
ostat.pl. silnice 24 19065
Celkem KN 777 2452293
Par. DKM 777 2452293
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 110
č.p. tech.vyb 1
č.e. garáž 3
č.e. jiná st. 66
č.e. rod.rekr 39
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 2
Celkem BUD 256
LV 318
spoluvlastník 439

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.08.2003
ZMVM 1:2000 01.11.1981 26.08.2003 1.11.1981 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1843 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 23.08.2019 02:38

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.