k.ú.: 614157 - Šemanovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 534901 - Kokořín NUTS5 CZ0206534901
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21141 - Mělník

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 200 1335670
zahrada 62 46950
ovoc. sad 7 18038
travní p. 42 68182
lesní poz 159 2213421
vodní pl. nádrž umělá 2 446
vodní pl. tok umělý 2 2451
zast. pl. společný dvůr 2 1509
zast. pl. zbořeniště 6 1236
zast. pl. 66 34461
ostat.pl. jiná plocha 25 19403
ostat.pl. manipulační pl. 24 19694
ostat.pl. neplodná půda 72 28425
ostat.pl. ostat.komunikace 61 50450
ostat.pl. pohřeb. 1 1352
ostat.pl. silnice 4 40623
ostat.pl. zeleň 4 378
Celkem KN 739 3882689
Par. KMD 739 3882689
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 44
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 3
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
Celkem BUD 64
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 134
spoluvlastník 234

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.08.2014
KM-D 1:2000 18.04.2001 15.08.2014
S-SK GS 1:2880 1842 17.04.2001 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 21.07.2019 19:50

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.