k.ú.: 614076 - Březina u Moravské Třebové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 577871 - Březina NUTS5 CZ0533577871
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5308 - Moravská Třebová
Pověřený obecní úřad 53081 - Jevíčko

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 188 2193758
zahrada 232 108686
ovoc. sad 6 25595
travní p. 248 872698
lesní poz 181 4943802
vodní pl. nádrž umělá 21 38862
vodní pl. tok přirozený 41 28894
vodní pl. tok umělý 3 3882
vodní pl. zamokřená pl. 1 5068
zast. pl. společný dvůr 3 2729
zast. pl. zbořeniště 8 1804
zast. pl. 224 63614
ostat.pl. jiná plocha 89 55051
ostat.pl. manipulační pl. 65 218766
ostat.pl. neplodná půda 35 49490
ostat.pl. ostat.komunikace 234 136366
ostat.pl. silnice 52 70051
ostat.pl. skládka 5 10275
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 8581
ostat.pl. zeleň 6 1175
Celkem KN 1645 8839147
Par. DKM 621 3676597
Par. KMD 1024 5162550
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 52
č.p. byt.dům 8
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 42
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 41
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 6
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 21
Celkem BUD 212
byt.z. byt 46
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 2
Celkem JED 49
LV 235
spoluvlastník 321

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.04.2012
DKM-KPÚ 25.06.2010 1:1000 02.07.2010 *)
S-SK ŠS 1:2880 1835 19.04.2012


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 18.09.2020 10:34

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.