k.ú.: 613932 - Březí nad Oslavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595365 - Březí nad Oslavou NUTS5 CZ0635595365
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 75 3004934
zahrada 127 62949
travní p. 289 866367
lesní poz 207 1427870
vodní pl. rybník 4 437349
vodní pl. tok přirozený 3 6531
vodní pl. tok umělý 30 16872
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 34
zast. pl. zbořeniště 1 171
zast. pl. 261 60821
ostat.pl. jiná plocha 132 73266
ostat.pl. manipulační pl. 15 10208
ostat.pl. neplodná půda 51 27239
ostat.pl. ostat.komunikace 59 85230
ostat.pl. silnice 4 37258
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 55 35350
ostat.pl. zeleň 1 2866
Celkem KN 1315 6155315
EN 1 154
PK 764 3506484
Celkem ZE 765 3506638
Par. DKM 658 349225
Par. KMD 2 949
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 78
č.p. rod.rekr 2
č.p. výroba 2
č.p. zem.used 16
č.e. rod.rekr 118
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
Celkem BUD 260
LV 327
spoluvlastník 439

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.06.2016
S-SK ŠS 1:2880 1835


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 22.08.2019 13:46

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.