k.ú.: 613924 - Ondrušky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595357 - Březí NUTS5 CZ0635595357
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61141 - Velká Bíteš

Statistické údaje (stav ke dni: 25.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 99 388733
zahrada 17 15968
travní p. 66 103042
lesní poz 3 41053
vodní pl. zamokřená pl. 1 184
zast. pl. zbořeniště 3 399
zast. pl. 33 16075
ostat.pl. jiná plocha 4 1319
ostat.pl. neplodná půda 3 2286
ostat.pl. ostat.komunikace 13 14352
ostat.pl. silnice 20 7179
ostat.pl. zeleň 7 779
Celkem KN 269 591369
Par. KMD 269 591369
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 10
č.p. rod.rekr 3
č.p. zem.used 7
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
Celkem BUD 33
LV 46
spoluvlastník 59

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.03.2013
S-SK ŠS 1:2880 1835 15.03.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 26.08.2019 08:37

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.