k.ú.: 613860 - Březejc - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595349 - Březejc NUTS5 CZ0635595349
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 493 1993200
zahrada 98 66638
travní p. 167 411647
lesní poz les s budovou 12 524
lesní poz 148 1559582
vodní pl. nádrž umělá 1 320
vodní pl. rybník 6 308333
vodní pl. zamokřená pl. 1 169
zast. pl. zbořeniště 3 277
zast. pl. 124 41530
ostat.pl. jiná plocha 40 4524
ostat.pl. manipulační pl. 10 19359
ostat.pl. neplodná půda 30 9640
ostat.pl. ostat.komunikace 60 58150
ostat.pl. silnice 2 29673
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2879
ostat.pl. zeleň 4 701
Celkem KN 1200 4507146
Par. KMD 1200 4507146
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 53
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.used 6
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 3
Celkem BUD 128
LV 163
spoluvlastník 224

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.09.2011
S-SK ŠS 1:2880 1835 27.09.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 05.06.2020 02:59

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.