k.ú.: 613860 - Březejc - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595349 - Březejc NUTS5 CZ0635595349
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 498 1996560
zahrada 96 65736
travní p. 167 411647
lesní poz les s budovou 12 524
lesní poz 148 1559582
vodní pl. nádrž umělá 1 320
vodní pl. rybník 6 308333
vodní pl. zamokřená pl. 1 169
zast. pl. zbořeniště 3 277
zast. pl. 121 41255
ostat.pl. jiná plocha 37 3271
ostat.pl. manipulační pl. 9 18413
ostat.pl. neplodná půda 30 9640
ostat.pl. ostat.komunikace 60 58150
ostat.pl. silnice 2 29673
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2879
ostat.pl. zeleň 4 701
Celkem KN 1196 4507130
Par. KMD 1196 4507130
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 51
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.used 6
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 3
Celkem BUD 125
LV 162
spoluvlastník 221

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.09.2011
S-SK ŠS 1:2880 1835 27.09.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 16.07.2019 12:53

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.