k.ú.: 613436 - Brzice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 573931 - Brzice NUTS5 CZ0523573931
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5209 - Náchod
Pověřený obecní úřad 52092 - Česká Skalice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 159 2478664
zahrada 173 148358
travní p. 294 1465220
lesní poz 206 1626570
vodní pl. nádrž umělá 3 7640
vodní pl. tok přirozený 43 28942
vodní pl. zamokřená pl. 2 205
zast. pl. společný dvůr 3 576
zast. pl. zbořeniště 9 2422
zast. pl. 154 58555
ostat.pl. jiná plocha 21 13142
ostat.pl. manipulační pl. 18 14189
ostat.pl. neplodná půda 63 69533
ostat.pl. ostat.komunikace 139 222823
ostat.pl. pohřeb. 1 970
ostat.pl. silnice 6 62195
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2667
ostat.pl. zeleň 8 4799
Celkem KN 1303 6207470
Par. DKM 539 4010019
Par. KMD 764 2197451
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 70
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 20
č.p. rod.rekr 1
č.e. bydlení 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 26
rozestav. 1
Celkem BUD 143
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 204
spoluvlastník 324

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.09.2017
DKM-KPÚ 12.01.2016 1:1000 12.01.2016 *)
S-SK GS 1:2880 1840 12.09.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 20.09.2020 22:44

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.