k.ú.: 613363 - Brusné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588377 - Brusné NUTS5 CZ0721588377
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7201 - Bystřice pod Hostýnem
Pověřený obecní úřad 72011 - Bystřice pod Hostýnem

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 156 807963
zahrada 205 175457
ovoc. sad 31 196744
travní p. 120 348101
lesní poz les s budovou 5 255
lesní poz ostat.komunikace 9 47946
lesní poz 64 6120301
vodní pl. nádrž umělá 6 10491
vodní pl. tok přirozený 29 55327
vodní pl. tok umělý 6 9092
zast. pl. 257 68227
ostat.pl. jiná plocha 109 61441
ostat.pl. manipulační pl. 24 21988
ostat.pl. neplodná půda 9 4961
ostat.pl. ostat.komunikace 92 121567
ostat.pl. silnice 14 39314
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 19 21687
ostat.pl. zeleň 70 59277
Celkem KN 1225 8170139
Par. DKM 1225 8170139
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 137
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 6
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 45
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 4
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 255
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 327
spoluvlastník 565

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.11.2018
DKM-KPÚ 15.07.2008 1:1000 26.08.2008 *)
KM-D 1:2000 28.12.2000 30.11.2018
S-SK ŠS 1:2880 1830 28.12.2000


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 20.09.2020 20:33

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.