k.ú.: 613070 - Bylnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585114 - Brumov-Bylnice NUTS5 CZ0724585114
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7209 - Valašské Klobouky
Pověřený obecní úřad 72091 - Brumov-Bylnice

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1951 3187345
zahrada 759 335746
ovoc. sad 78 231332
travní p. 2664 4918613
lesní poz 813 5215908
vodní pl. tok přirozený 313 210199
vodní pl. zamokřená pl. 69 11622
zast. pl. společný dvůr 32 7345
zast. pl. zbořeniště 8 1213
zast. pl. 1010 267383
ostat.pl. dráha 8 223025
ostat.pl. jiná plocha 393 296003
ostat.pl. manipulační pl. 76 110007
ostat.pl. neplodná půda 1433 724515
ostat.pl. ostat.komunikace 786 258579
ostat.pl. pohřeb. 2 31
ostat.pl. silnice 42 61701
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 24 24699
ostat.pl. zeleň 16 1699
Celkem KN 10477 16086965
Par. DKM 10477 16086965
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 6
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 14
č.p. rod.dům 588
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 22
č.e. jiná st. 17
č.e. rod.rekr 32
č.e. zem.stav 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 53
bez čp/če jiná st. 135
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 15
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če výroba 9
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 5
vod.dílo hráz pod 2
Celkem BUD 949
byt.z. byt 21
obč.z. rozest. 11
Celkem JED 32
LV 1366
spoluvlastník 3990

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.12.2004
THM-V 1:2000 01.01.1976 31.12.2004
FÚO 1:2000 01.01.1976 31.12.2004
S-SK ŠS 1:2880 1828 31.12.1975


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 09.12.2019 16:33

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.