k.ú.: 612995 - Kopec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rumburk email: kp.rumburk@cuzk.cz
Vrchlického 19/282, 40801 Rumburk telefon: 412332019 fax:412333621

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562823 - Staré Křečany NUTS5 CZ0421562823
Pracoviště 531 - Rumburk

Obec s rozšířenou působností 4212 - Rumburk
Pověřený obecní úřad 42121 - Rumburk

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 34958
zahrada 36 30008
travní p. 89 489009
lesní poz les(ne hospodář) 5 60511
lesní poz 74 2621163
vodní pl. nádrž umělá 2 3654
vodní pl. tok přirozený 12 11649
zast. pl. zbořeniště 3 2471
zast. pl. 51 10379
ostat.pl. dráha 7 10081
ostat.pl. jiná plocha 37 90594
ostat.pl. manipulační pl. 1 111
ostat.pl. neplodná půda 37 29035
ostat.pl. ostat.komunikace 58 73442
Celkem KN 413 3467065
Par. KMD 413 3467065
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 29
č.e. garáž 1
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
Celkem BUD 51
LV 73
spoluvlastník 97

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.11.2010
S-SK GS 1:2880 1843 06.11.2010 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rumburk.

vypočteno: 21.05.2019 13:16

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.