k.ú.: 612987 - Brtníky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rumburk email: kp.rumburk@cuzk.cz
Vrchlického 19/282, 40801 Rumburk telefon: 412332019 fax:412333621

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562823 - Staré Křečany NUTS5 CZ0421562823
Pracoviště 531 - Rumburk

Obec s rozšířenou působností 4212 - Rumburk
Pověřený obecní úřad 42121 - Rumburk

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 39 347382
zahrada 216 110100
travní p. 351 2931005
lesní poz 258 6425831
vodní pl. nádrž umělá 15 6992
vodní pl. tok přirozený 29 15719
vodní pl. tok umělý 2 14
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 1
vodní pl. zamokřená pl. 1 3769
zast. pl. společný dvůr 1 80
zast. pl. zbořeniště 41 16135
zast. pl. 220 59480
ostat.pl. dobývací prost. 2 4143
ostat.pl. dráha 8 57373
ostat.pl. jiná plocha 58 85048
ostat.pl. manipulační pl. 9 19255
ostat.pl. neplodná půda 107 73331
ostat.pl. ostat.komunikace 208 179017
ostat.pl. pohřeb. 1 3638
ostat.pl. silnice 10 70528
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 41398
ostat.pl. zeleň 6 6770
Celkem KN 1593 10457009
Par. KMD 1593 10457009
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 127
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 32
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 10
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 217
LV 226
spoluvlastník 302

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.11.2010
S-SK GS 1:2880 1843 07.11.2010 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rumburk.

vypočteno: 19.05.2019 14:50

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.