k.ú.: 609731 - Bravantice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 556858 - Bravantice NUTS5 CZ0804556858
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8101 - Bílovec
Pověřený obecní úřad 81011 - Bílovec

Statistické údaje (stav ke dni: 24.03.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 430 7281518
zahrada 310 230223
travní p. 345 1175467
lesní poz 77 472523
vodní pl. nádrž umělá 2 46927
vodní pl. rybník 3 86550
vodní pl. tok přirozený 113 177213
vodní pl. tok umělý 15 3837
vodní pl. zamokřená pl. 7 10472
zast. pl. společný dvůr 5 1667
zast. pl. zbořeniště 9 5805
zast. pl. 395 160673
ostat.pl. dálnice 26 212698
ostat.pl. jiná plocha 152 260527
ostat.pl. manipulační pl. 15 40608
ostat.pl. neplodná půda 34 103796
ostat.pl. ostat.komunikace 249 427078
ostat.pl. pohřeb. 2 6782
ostat.pl. silnice 41 149458
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 15 14918
ostat.pl. zeleň 75 489468
Celkem KN 2320 11358208
Par. DKM 2320 11358208
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 8
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 266
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 39
rozestav. 2
vod.dílo hráz pod 4
Celkem BUD 387
byt.z. byt 24
Celkem JED 24
LV 534
spoluvlastník 788

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 18.10.2016 1:1000 08.03.2017 *) JPÚ - upřesnění grafických přídělů
DKM 1:1000 09.12.2015 nové mapování
DKM-KPÚ 28.01.2008 1:1000 19.02.2008 *) DKM jen v prostoru KPÚ
S-SK ŠS 1:2880 1836 08.03.2017 reprodukce otisku mapy z r. 1915


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 24.03.2019 10:47

Aktuality

14.03.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (3/2019) je k dispozici ke stažení.

04.03.2019
Zkoušky ÚOZI se budou konat 20. a 21. března 2019.

27.02.2019
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2019".