k.ú.: 609722 - Bratřínov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 571199 - Bratřínov NUTS5 CZ020A571199
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21055 - Mníšek pod Brdy

Statistické údaje (stav ke dni: 17.03.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 301 1648334
zahrada 119 94376
ovoc. sad 1 8704
travní p. 109 285702
lesní poz les s budovou 39 1427
lesní poz 116 1880925
vodní pl. nádrž umělá 2 2626
vodní pl. tok přirozený 28 25233
vodní pl. tok umělý 5 2124
zast. pl. zbořeniště 2 805
zast. pl. 228 36279
ostat.pl. jiná plocha 123 68233
ostat.pl. manipulační pl. 17 13027
ostat.pl. neplodná půda 28 17967
ostat.pl. ostat.komunikace 116 71017
ostat.pl. silnice 3 31145
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 30 19757
ostat.pl. zeleň 12 6701
Celkem KN 1279 4214382
Par. KMD 1279 4214382
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 33
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 43
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 128
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 2
Celkem BUD 249
LV 319
spoluvlastník 429

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.12.2013
S-SK GS 1:2880 1840 11.12.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 20.03.2019 00:43

Aktuality

14.03.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (3/2019) je k dispozici ke stažení.

04.03.2019
Zkoušky ÚOZI se budou konat 20. a 21. března 2019.

27.02.2019
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2019".