k.ú.: 609609 - Dominikální Paseky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 539988 - Bratkovice NUTS5 CZ020B539988
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 49 163620
zahrada 216 166927
ovoc. sad 7 20480
travní p. 221 579713
lesní poz 15 14169
vodní pl. nádrž umělá 6 1791
vodní pl. tok přirozený 12 27706
vodní pl. zamokřená pl. 2 1763
zast. pl. společný dvůr 3 243
zast. pl. zbořeniště 4 318
zast. pl. 162 42258
ostat.pl. dráha 9 49016
ostat.pl. jiná plocha 30 12631
ostat.pl. manipulační pl. 1 39
ostat.pl. neplodná půda 78 39950
ostat.pl. ostat.komunikace 73 51277
Celkem KN 888 1171901
Par. KMD 888 1171901
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 59
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 32
č.p. rod.rekr 25
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 2
rozestav. 1
Celkem BUD 158
LV 197
spoluvlastník 270

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.11.2010
KM-D 1:2000 15.07.2000 02.11.2010
S-SK GS 1:2880 1839 15.07.2000 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 20.08.2019 08:07

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.