k.ú.: 609501 - Branžež - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mladá Boleslav email: kp.mboleslav@cuzk.cz
Lukášova 55, 29301 Mladá Boleslav telefon: 326722771 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3207 - Mladá Boleslav NUTS4 CZ0207
Obec 571946 - Branžež NUTS5 CZ0207571946
Pracoviště 207 - Mladá Boleslav

Obec s rozšířenou působností 2116 - Mnichovo Hradiště
Pověřený obecní úřad 21161 - Mnichovo Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 299 1341898
zahrada 236 138103
ovoc. sad 8 34906
travní p. 514 1161852
lesní poz les s budovou 1 37
lesní poz 160 3069811
vodní pl. nádrž přírodní 4 1341
vodní pl. rybník 13 458007
vodní pl. tok přirozený 89 19525
zast. pl. zbořeniště 2 292
zast. pl. 344 80809
ostat.pl. jiná plocha 74 46990
ostat.pl. manipulační pl. 42 31661
ostat.pl. neplodná půda 132 74741
ostat.pl. ostat.komunikace 183 122691
ostat.pl. pohřeb. 1 1522
ostat.pl. silnice 11 43675
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 38 43798
ostat.pl. zeleň 39 28465
Celkem KN 2190 6700124
Par. KMD 2190 6700124
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 100
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 30
č.p. rod.rekr 12
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 137
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 11
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 339
obč.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 433
spoluvlastník 648

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.11.2011
S-SK GS 1:2880 1842 10.11.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mladá Boleslav.

vypočteno: 25.09.2020 06:11

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička