k.ú.: 609307 - Branice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:382206812

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 549304 - Branice NUTS5 CZ0314549304
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3107 - Milevsko
Pověřený obecní úřad 31071 - Milevsko

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 523 2549894
zahrada 128 90450
ovoc. sad 2 3558
travní p. 318 634944
lesní poz 121 1429265
vodní pl. nádrž přírodní 5 6182
vodní pl. nádrž umělá 2 4369
vodní pl. rybník 1 13546
vodní pl. tok přirozený 28 2231
vodní pl. tok umělý 91 19587
zast. pl. společný dvůr 2 451
zast. pl. zbořeniště 1 441
zast. pl. 175 70138
ostat.pl. dráha 10 54154
ostat.pl. jiná plocha 61 35187
ostat.pl. manipulační pl. 19 14902
ostat.pl. neplodná půda 4 4568
ostat.pl. ostat.komunikace 71 74277
ostat.pl. silnice 51 36796
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 16011
ostat.pl. zeleň 1 818
Celkem KN 1615 5061769
Par. KMD 1615 5061769
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 74
č.p. byt.dům 5
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 24
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 169
byt.z. byt 23
obč.z. byt 5
Celkem JED 28
LV 255
spoluvlastník 453

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.12.2012
S-SK GS 1:2880 1830 06.12.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 23.09.2020 14:25

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička