k.ú.: 609030 - Brandov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Most email: kp.most@cuzk.cz
Jana Kubelíka 223, 43401 Most telefon: 476149811 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3508 - Most NUTS4 CZ0425
Obec 567078 - Brandov NUTS5 CZ0425567078
Pracoviště 508 - Most

Obec s rozšířenou působností 4206 - Litvínov
Pověřený obecní úřad 42061 - Litvínov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3 4880
zahrada 186 79725
travní p. 294 2408076
lesní poz les(ne hospodář) 18 7357286
lesní poz ostat.komunikace 1 6680
lesní poz 54 1604242
vodní pl. nádrž umělá 3 1737
vodní pl. tok přirozený 24 50660
vodní pl. zamokřená pl. 5 11319
zast. pl. společný dvůr 1 179
zast. pl. zbořeniště 8 11027
zast. pl. 239 65877
ostat.pl. jiná plocha 146 303208
ostat.pl. manipulační pl. 10 36202
ostat.pl. neplodná půda 119 146803
ostat.pl. ostat.komunikace 81 122320
ostat.pl. pohřeb. 3 5037
ostat.pl. silnice 4 61025
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 21221
ostat.pl. zeleň 4 2700
Celkem KN 1209 12300204
Par. KMD 1209 12300204
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 25
č.p. byt.dům 2
č.p. les.hosp 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 105
č.p. rod.rekr 9
č.p. víceúčel 2
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 40
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 2
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 232
byt.z. byt 2
byt.z. dílna 11
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 14
LV 267
spoluvlastník 307

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.09.2017
KMD 1:1000 01.09.2017
S-SK GS 1:2880 1842 01.09.2017 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Most.

vypočteno: 26.09.2020 17:38

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička