k.ú.: 608971 - Horní Světlá u Bradáčova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:381203012

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 552127 - Bradáčov NUTS5 CZ0317552127
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 401 1089595
zahrada 27 27461
travní p. 192 227855
lesní poz 88 171947
vodní pl. rybník 2 20991
vodní pl. tok umělý 53 5227
vodní pl. zamokřená pl. 20 13117
zast. pl. zbořeniště 1 1048
zast. pl. 25 15502
ostat.pl. jiná plocha 26 22420
ostat.pl. manipulační pl. 4 1919
ostat.pl. neplodná půda 14 3132
ostat.pl. ostat.komunikace 23 40971
ostat.pl. silnice 10 19278
ostat.pl. zeleň 36 59204
Celkem KN 922 1719667
Par. KMD 922 1719667
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 13
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 24
LV 78
spoluvlastník 172

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.05.2017
KM-D 1:2000 28.12.2000 30.05.2017
S-SK GS 1:2880 1829 28.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 26.09.2020 16:00

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička