k.ú.: 608955 - Božtěšice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 554804 - Ústí nad Labem NUTS5 CZ0427554804
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 89 239955
zahrada 230 121015
travní p. 204 643270
lesní poz les(ne hospodář) 1 2853
lesní poz 66 769353
vodní pl. tok přirozený 3 29691
zast. pl. společný dvůr 3 197
zast. pl. zbořeniště 8 1538
zast. pl. 303 71526
ostat.pl. jiná plocha 104 190253
ostat.pl. manipulační pl. 21 13066
ostat.pl. neplodná půda 24 28573
ostat.pl. ostat.komunikace 123 79399
ostat.pl. silnice 9 25571
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 11869
ostat.pl. zeleň 28 8978
Celkem KN 1219 2237107
Par. DKM 1219 2237107
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 90
č.p. byt.dům 1
č.p. garáž 3
č.p. jiná st. 8
č.p. obč.vyb 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 74
č.p. víceúčel 4
č.e. garáž 16
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 3
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 35
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 9
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 300
byt.z. byt 2
obč.z. byt 2
Celkem JED 4
LV 291
spoluvlastník 396

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.11.2005
THM-V 1:1000 01.10.1980 28.11.2005
S-SK GS 1:2880 1843 01.10.1980 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 02.06.2020 17:01

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.