k.ú.: 608581 - Boškov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hranice email: kp.hranice@cuzk.cz
Čechova 183, 75301 Hranice telefon: 581658015 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 517101 - Potštát NUTS5 CZ0714517101
Pracoviště 835 - Hranice

Obec s rozšířenou působností 7101 - Hranice
Pověřený obecní úřad 71011 - Hranice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 21 354598
zahrada 83 75627
travní p. 152 2585873
lesní poz 48 187874
vodní pl. nádrž přírodní 3 955
vodní pl. rybník 3 26376
vodní pl. tok přirozený 14 15887
vodní pl. tok umělý 1 143
zast. pl. zbořeniště 13 3122
zast. pl. 92 36745
ostat.pl. jiná plocha 34 32442
ostat.pl. manipulační pl. 13 43589
ostat.pl. neplodná půda 3 13166
ostat.pl. ostat.komunikace 83 149667
ostat.pl. pohřeb. 1 1031
ostat.pl. silnice 4 86115
ostat.pl. zeleň 32 80511
Celkem KN 600 3693721
Par. DKM 276 3314344
Par. KMD 324 379377
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 51
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 90
LV 107
spoluvlastník 138

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.09.2013
DKM-KPÚ 1:1000 29.11.2011
S-SK ŠS 1:2880 1830 23.09.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hranice.

vypočteno: 26.09.2020 01:30

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička