k.ú.: 608238 - Hradiště u Boříkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556467 - Kolinec NUTS5 CZ0322556467
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 16892
zahrada 29 29436
travní p. 63 467922
lesní poz 50 1249666
vodní pl. nádrž umělá 4 9161
vodní pl. zamokřená pl. 1 158
zast. pl. zbořeniště 1 16
zast. pl. 20 12592
ostat.pl. jiná plocha 8 19994
ostat.pl. neplodná půda 63 64291
ostat.pl. ostat.komunikace 18 20564
ostat.pl. silnice 32 23419
Celkem KN 291 1914111
Par. KMD 291 1914111
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 9
č.p. rod.dům 2
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 20
LV 44
spoluvlastník 60

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.11.2012
S-SK GS 1:2880 1837 28.11.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 29.09.2020 16:53

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička