k.ú.: 608190 - Bořice u Hrochova Týnce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571229 - Bořice NUTS5 CZ0531571229
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53042 - Chrast

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 220 2860232
zahrada 130 84743
ovoc. sad 3 20999
travní p. 13 15242
lesní poz 2 3556
vodní pl. nádrž přírodní 2 1217
vodní pl. tok přirozený 5 6911
vodní pl. tok umělý 1 483
zast. pl. společný dvůr 13 1261
zast. pl. 117 70198
ostat.pl. dráha 5 20481
ostat.pl. jiná plocha 34 19327
ostat.pl. manipulační pl. 11 17027
ostat.pl. neplodná půda 1 1296
ostat.pl. ostat.komunikace 27 34843
ostat.pl. silnice 15 41041
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2937
Celkem KN 600 3201794
Par. DKM 600 3201794
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 46
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 54
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 3
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 115
LV 188
spoluvlastník 250

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.08.2003
DKM-KPÚ 07.04.2003 1:1000 25.08.2003 *)
S-SK GS 1:2880 1839 25.08.2003


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 16.07.2019 13:04

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.