k.ú.: 607983 - Boršice u Buchlovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592064 - Boršice NUTS5 CZ0722592064
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3354 5797201
vinice 708 667587
zahrada 611 421456
ovoc. sad 642 1059560
travní p. 225 208262
lesní poz 18 110635
vodní pl. rybník 2 9995
vodní pl. tok přirozený 27 63516
vodní pl. tok umělý 6 2274
zast. pl. zbořeniště 20 3265
zast. pl. 1181 309432
ostat.pl. jiná plocha 915 353118
ostat.pl. manipulační pl. 268 129461
ostat.pl. neplodná půda 434 198354
ostat.pl. ost.dopravní pl. 59 9045
ostat.pl. ostat.komunikace 1571 350906
ostat.pl. pohřeb. 2 9106
ostat.pl. silnice 151 86856
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 23641
ostat.pl. zeleň 14 9750
Celkem KN 10211 9823420
Par. DKM 15 169420
Par. KMD 10196 9654000
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 6
č.p. byt.dům 16
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 18
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 656
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 3
č.e. garáž 59
č.e. jiná st. 12
č.e. obchod 1
č.e. obč.vyb 2
č.e. rod.rekr 1
č.e. tech.vyb 4
č.e. ubyt.zař 1
č.e. výroba 7
č.e. zem.stav 8
bez čp/če garáž 54
bez čp/če jiná st. 64
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če víceúčel 4
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 98
bez čp/če zem.used 15
rozestav. 3
Celkem BUD 1064
byt.z. byt 75
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. byt 30
Celkem JED 109
LV 1719
spoluvlastník 2535

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 15.10.2016 1:1000 17.10.2016 *)
KMD 1:1000 20.10.2010
S-SK ŠS 1:2880 1827 20.10.2010


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 25.09.2020 15:24

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička