k.ú.: 607983 - Boršice u Buchlovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592064 - Boršice NUTS5 CZ0722592064
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3348 5795021
vinice 711 667741
zahrada 612 424307
ovoc. sad 643 1064846
travní p. 225 207816
lesní poz 18 110635
vodní pl. rybník 2 9995
vodní pl. tok přirozený 28 63742
vodní pl. tok umělý 6 2274
zast. pl. zbořeniště 24 4011
zast. pl. 1127 302802
ostat.pl. jiná plocha 911 351688
ostat.pl. manipulační pl. 266 129965
ostat.pl. neplodná půda 435 198416
ostat.pl. ost.dopravní pl. 59 9045
ostat.pl. ostat.komunikace 1573 351569
ostat.pl. pohřeb. 2 9106
ostat.pl. silnice 142 86856
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 23641
ostat.pl. zeleň 15 9860
Celkem KN 10150 9823336
Par. DKM 15 169420
Par. KMD 10135 9653916
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 7
č.p. byt.dům 16
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 19
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 654
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 3
č.e. garáž 58
č.e. jiná st. 12
č.e. obchod 1
č.e. obč.vyb 2
č.e. rod.rekr 1
č.e. tech.vyb 4
č.e. ubyt.zař 1
č.e. výroba 7
č.e. zem.stav 8
bez čp/če garáž 47
bez čp/če jiná st. 59
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 72
bez čp/če zem.used 18
rozestav. 3
Celkem BUD 1024
byt.z. byt 75
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. byt 30
Celkem JED 109
LV 1726
spoluvlastník 2524

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 15.10.2016 1:1000 17.10.2016 *)
KMD 1:1000 20.10.2010
S-SK ŠS 1:2880 1827 20.10.2010


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 06.12.2019 08:45

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.