k.ú.: 607843 - Rájec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576140 - Borovnice NUTS5 CZ0524576140
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5208 - Kostelec nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 52081 - Kostelec nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 146 1840502
vinice 1 2865
zahrada 154 166076
ovoc. sad 1 2836
travní p. mez, stráň 7 6364
travní p. 109 629335
lesní poz 36 1461367
vodní pl. nádrž umělá 1 276
vodní pl. rybník 4 53272
vodní pl. tok přirozený 11 23771
vodní pl. tok umělý 20 18128
vodní pl. zamokřená pl. 4 9241
zast. pl. společný dvůr 2 497
zast. pl. 158 57843
ostat.pl. jiná plocha 56 25871
ostat.pl. manipulační pl. 5 8710
ostat.pl. mez, stráň 8 4613
ostat.pl. neplodná půda 2 1078
ostat.pl. ostat.komunikace 82 137032
ostat.pl. silnice 5 71741
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3044
ostat.pl. zamokřená pl. 5 10755
ostat.pl. zeleň 7 3681
Celkem KN 825 4538898
Par. DKM 660 3126094
Par. KMD 165 1412804
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 81
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 7
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 20
Celkem BUD 152
LV 197
spoluvlastník 270

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 16.06.2020 1:1000 16.06.2020 *)
KMD 1:1000 31.05.2017
S-SK GS 1:2880 1840 16.06.2020


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 13.08.2022 03:07

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.