k.ú.: 607771 - Vrcov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 544281 - Borovany NUTS5 CZ0311544281
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3113 - Trhové Sviny
Pověřený obecní úřad 31132 - Trhové Sviny

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 74 2712226
zahrada 163 103502
travní p. 126 350964
lesní poz 341 2174689
vodní pl. nádrž přírodní 3 759
vodní pl. rybník 4 9368
vodní pl. tok umělý 15 10546
vodní pl. zamokřená pl. 19 62381
zast. pl. zbořeniště 3 626
zast. pl. 136 43947
ostat.pl. jiná plocha 74 39262
ostat.pl. manipulační pl. 25 15751
ostat.pl. neplodná půda 17 12144
ostat.pl. ostat.komunikace 118 95439
ostat.pl. silnice 26 26991
ostat.pl. skládka 1 5769
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 1138
ostat.pl. zeleň 23 12579
Celkem KN 1171 5678081
EN 3 21867
PK 1283 2967621
Celkem ZE 1286 2989488
Par. DKM 898 2526773
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 83
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 134
LV 241
spoluvlastník 334

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.03.2017
DKM 1:1000 21.09.2010
ZMVM 1:2000 14.11.1995
S-SK GS 1:2880 1870 14.11.1995


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 03/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 13.08.2022 02:18

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.