k.ú.: 607444 - Bordovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 568431 - Bordovice NUTS5 CZ0804568431
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8105 - Frenštát pod Radhoštěm
Pověřený obecní úřad 81051 - Frenštát pod Radhoštěm

Statistické údaje (stav ke dni: 16.06.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 306 1329915
zahrada 456 307650
travní p. 386 1228513
lesní poz 290 2951329
vodní pl. nádrž umělá 13 2646
vodní pl. tok přirozený 7 12726
vodní pl. tok umělý 9 793
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 4
zast. pl. společný dvůr 1 2
zast. pl. zbořeniště 9 1392
zast. pl. 343 80166
ostat.pl. dráha 2 62307
ostat.pl. jiná plocha 127 70951
ostat.pl. manipulační pl. 13 25338
ostat.pl. neplodná půda 66 53691
ostat.pl. ostat.komunikace 273 130148
ostat.pl. pohřeb. 1 1103
ostat.pl. silnice 2 18846
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 21384
Celkem KN 2307 6298904
Par. KMD 2307 6298904
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 200
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 7
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 18
č.e. rod.rekr 13
č.e. výroba 1
bez čp/če garáž 27
bez čp/če jiná st. 39
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 26
Celkem BUD 343
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 392
spoluvlastník 562

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.09.2012
S-SK ŠS 1:2880 1833 27.09.2012 reprodukce otisku mapy z r. 1930


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 19.06.2019 07:12

Aktuality

17.06.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2019) je k dispozici ke stažení.

17.06.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.

14.06.2019
Zveřejněn aktualizovaný seznam změn názvů katastrálních území.