k.ú.: 607410 - Bor u Skutče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 547867 - Bor u Skutče NUTS5 CZ0531547867
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53045 - Skuteč

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 174 1357014
zahrada 181 112502
ovoc. sad 6 18594
travní p. 180 431172
lesní poz les s budovou 10 368
lesní poz les(ne hospodář) 4 90540
lesní poz 223 2113527
vodní pl. rybník 3 1926
vodní pl. tok přirozený 4 9198
vodní pl. zamokřená pl. 3 3129
zast. pl. společný dvůr 2 22
zast. pl. zbořeniště 5 984
zast. pl. 161 34936
ostat.pl. jiná plocha 33 14672
ostat.pl. manipulační pl. 19 14540
ostat.pl. neplodná půda 62 32570
ostat.pl. ostat.komunikace 136 80135
ostat.pl. silnice 2 25385
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 11691
Celkem KN 1216 4352905
Par. KMD 1216 4352905
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 33
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 58
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 28
bez čp/če bydlení 8
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
Celkem BUD 159
LV 225
spoluvlastník 293

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.03.2012
KM-D 18.02.2001 02.03.2012
S-SK GS 1:2880 1839 18.02.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 16.07.2019 16:43

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.