k.ú.: 607410 - Bor u Skutče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 547867 - Bor u Skutče NUTS5 CZ0531547867
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53045 - Skuteč

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 174 1357014
zahrada 181 112263
ovoc. sad 6 18594
travní p. 180 431112
lesní poz les s budovou 10 368
lesní poz les(ne hospodář) 4 90540
lesní poz 223 2113379
vodní pl. rybník 3 1926
vodní pl. tok přirozený 4 9198
vodní pl. zamokřená pl. 3 3129
zast. pl. společný dvůr 3 82
zast. pl. zbořeniště 5 984
zast. pl. 159 35192
ostat.pl. jiná plocha 35 14821
ostat.pl. manipulační pl. 19 14524
ostat.pl. neplodná půda 62 32570
ostat.pl. ostat.komunikace 141 80133
ostat.pl. silnice 2 25385
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 11691
Celkem KN 1222 4352905
Par. KMD 1222 4352905
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 32
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 58
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 28
bez čp/če bydlení 8
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
Celkem BUD 160
LV 227
spoluvlastník 295

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.03.2012
KM-D 18.02.2001 02.03.2012
S-SK GS 1:2880 1839 18.02.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 02.06.2020 16:42

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.