k.ú.: 607398 - Vysočany u Boru - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 560758 - Bor NUTS5 CZ0327560758
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32151 - Bor

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 108 2967627
zahrada 28 13923
travní p. 77 429384
lesní poz ostat.komunikace 1 3138
lesní poz 68 2894336
vodní pl. nádrž přírodní 1 2064
vodní pl. nádrž umělá 5 57310
vodní pl. rybník 4 116246
vodní pl. tok přirozený 10 4910
vodní pl. tok umělý 8 10708
zast. pl. zbořeniště 6 2817
zast. pl. 159 104011
ostat.pl. jiná plocha 112 143924
ostat.pl. manipulační pl. 118 759993
ostat.pl. neplodná půda 38 67430
ostat.pl. ostat.komunikace 98 144640
ostat.pl. silnice 3 77210
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 42825
ostat.pl. zeleň 5 4238
Celkem KN 854 7846734
Par. KMD 854 7846734
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 9
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 7
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 26
č.p. tech.vyb 3
č.p. výroba 4
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb. 15
bez čp/če tech.vyb 42
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 145
byt.z. byt 56
Celkem JED 56
LV 156
spoluvlastník 230

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.07.2016
S-SK GS 1:2880 1838 19.07.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 29.09.2020 16:08

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička