k.ú.: 607240 - Bor u Březnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540013 - Březnice NUTS5 CZ020B540013
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21201 - Březnice

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 191 1505102
zahrada 117 79440
travní p. 172 473203
lesní poz 34 687420
vodní pl. nádrž přírodní 2 1435
vodní pl. nádrž umělá 6 109316
vodní pl. tok přirozený 21 47436
zast. pl. společný dvůr 13 3349
zast. pl. zbořeniště 1 107
zast. pl. 139 53621
ostat.pl. dráha 3 42572
ostat.pl. jiná plocha 23 35778
ostat.pl. manipulační pl. 26 88761
ostat.pl. neplodná půda 39 45279
ostat.pl. ostat.komunikace 56 68677
ostat.pl. silnice 2 9242
ostat.pl. zeleň 4 2077
Celkem KN 849 3252815
Par. KMD 849 3252815
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 35
č.p. rod.dům 12
č.e. bydlení 1
č.e. rod.rekr 41
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 18
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 132
LV 151
spoluvlastník 241

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.11.2009
S-SK GS 1:2880 1830 02.11.2009 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 02.06.2020 17:18

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.