k.ú.: 607240 - Bor u Březnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540013 - Březnice NUTS5 CZ020B540013
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21201 - Březnice

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 191 1505102
zahrada 117 79577
travní p. 172 473203
lesní poz 34 687420
vodní pl. nádrž přírodní 2 1435
vodní pl. nádrž umělá 6 109316
vodní pl. tok přirozený 21 47436
zast. pl. společný dvůr 13 3349
zast. pl. zbořeniště 1 107
zast. pl. 136 53484
ostat.pl. dráha 3 42572
ostat.pl. jiná plocha 23 35778
ostat.pl. manipulační pl. 26 88761
ostat.pl. neplodná půda 39 45279
ostat.pl. ostat.komunikace 56 68677
ostat.pl. silnice 2 9242
ostat.pl. zeleň 4 2077
Celkem KN 846 3252815
Par. KMD 846 3252815
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 37
č.p. rod.dům 10
č.e. bydlení 1
č.e. rod.rekr 41
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 18
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 129
LV 151
spoluvlastník 241

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.11.2009
S-SK GS 1:2880 1830 02.11.2009 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 16.07.2019 22:59

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.