k.ú.: 607185 - Křešice u Děčína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562335 - Děčín NUTS5 CZ0421562335
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42023 - Děčín

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 135 947780
zahrada 281 217051
ovoc. sad 23 242320
travní p. 209 544359
lesní poz 60 1208542
vodní pl. tok přirozený 16 184798
vodní pl. tok umělý 6 1004
vodní pl. zamokřená pl. 2 3271
zast. pl. zbořeniště 22 3715
zast. pl. 370 110021
ostat.pl. dráha 4 50824
ostat.pl. jiná plocha 43 33372
ostat.pl. manipulační pl. 38 132305
ostat.pl. neplodná půda 29 48022
ostat.pl. ostat.komunikace 171 131265
ostat.pl. pohřeb. 1 1410
ostat.pl. silnice 4 20461
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 8519
ostat.pl. zeleň 14 44319
Celkem KN 1431 3933358
Par. DKM 1431 3933358
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 133
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 71
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 5
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 39
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 30
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 13
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 366
byt.z. byt 21
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 4
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 32
LV 373
spoluvlastník 509

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.12.2000
ZMVM 1:1000 01.11.1981 30.12.2000 1.11.1981 1:2000, 1:1000,
THM-V 1:1000 01.04.1961 30.12.2000 01.04.1961 1:2000, 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1843 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 20.08.2019 22:49

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.