k.ú.: 606979 - Bojkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherský Brod email: kp.uhbrod@cuzk.cz
Svat. Čecha 1365, 68801 Uherský Brod telefon: 572610450 fax:572610456

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592048 - Bojkovice NUTS5 CZ0722592048
Pracoviště 742 - Uherský Brod

Obec s rozšířenou působností 7208 - Uherský Brod
Pověřený obecní úřad 72081 - Bojkovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1995 4183401
zahrada 772 452551
ovoc. sad 86 185270
travní p. 2215 4128368
lesní poz 1544 6475969
vodní pl. nádrž umělá 6 13995
vodní pl. rybník 1 820
vodní pl. tok přirozený 635 441819
vodní pl. tok umělý 15 9794
vodní pl. zamokřená pl. 19 7696
zast. pl. společný dvůr 1 211
zast. pl. zbořeniště 30 8611
zast. pl. 1547 464230
ostat.pl. dráha 19 120490
ostat.pl. jiná plocha 612 597942
ostat.pl. manipulační pl. 212 250630
ostat.pl. neplodná půda 356 224341
ostat.pl. ostat.komunikace 1356 388838
ostat.pl. pohřeb. 3 12301
ostat.pl. silnice 225 178594
ostat.pl. skládka 1 19141
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 28 56170
ostat.pl. zeleň 23 137448
Celkem KN 11701 18358630
Par. DKM 11701 18358630
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 70
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 9
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 42
č.p. rod.dům 743
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 13
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 10
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 2
č.e. rod.rekr 1
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če adminis. 3
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 241
bez čp/če jiná st. 69
bez čp/če obč.vyb. 17
bez čp/če rod.rekr 11
bez čp/če tech.vyb 59
bez čp/če ubyt.zař 16
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 101
bez čp/če zem.stav 30
rozestav. 1
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 1453
byt.z. byt 566
obč.z. byt 80
obč.z. j.nebyt 4
Celkem JED 650
LV 2192
spoluvlastník 4068

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.06.2005
ZMVM 1:2000 01.06.1987 20.06.2005 na části měř. 1:1000
Ins. A 1:1000 01.03.1954 20.06.2005 na části měř. 1:2000
S-SK ŠS 1:2880 1828 20.06.2005


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherský Brod.

vypočteno: 15.07.2020 05:15

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.