k.ú.: 606979 - Bojkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherský Brod email: kp.uhbrod@cuzk.cz
Svat. Čecha 1365, 68801 Uherský Brod telefon: 572610450 fax:572610456

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592048 - Bojkovice NUTS5 CZ0722592048
Pracoviště 742 - Uherský Brod

Obec s rozšířenou působností 7208 - Uherský Brod
Pověřený obecní úřad 72081 - Bojkovice

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1997 4188817
zahrada 768 450740
ovoc. sad 86 185270
travní p. 2216 4129324
lesní poz 1544 6475969
vodní pl. nádrž umělá 6 13995
vodní pl. rybník 1 820
vodní pl. tok přirozený 635 441819
vodní pl. tok umělý 15 9794
vodní pl. zamokřená pl. 19 7696
zast. pl. společný dvůr 1 211
zast. pl. zbořeniště 29 8356
zast. pl. 1540 461216
ostat.pl. dráha 19 120490
ostat.pl. jiná plocha 601 596512
ostat.pl. manipulační pl. 212 250630
ostat.pl. neplodná půda 357 224860
ostat.pl. ostat.komunikace 1349 388458
ostat.pl. pohřeb. 3 12301
ostat.pl. silnice 225 178594
ostat.pl. skládka 1 19141
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 28 56170
ostat.pl. zeleň 23 137448
Celkem KN 11675 18358631
Par. DKM 11675 18358631
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 73
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 9
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 42
č.p. rod.dům 738
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 12
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 10
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 2
č.e. rod.rekr 1
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če adminis. 3
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 239
bez čp/če jiná st. 66
bez čp/če obč.vyb. 18
bez čp/če rod.rekr 10
bez čp/če tech.vyb 60
bez čp/če ubyt.zař 16
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 101
bez čp/če zem.stav 30
rozestav. 2
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 1446
byt.z. byt 566
obč.z. byt 68
obč.z. j.nebyt 4
Celkem JED 638
LV 2190
spoluvlastník 4067

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.06.2005
ZMVM 1:2000 01.06.1987 20.06.2005 na části měř. 1:1000
Ins. A 1:1000 01.03.1954 20.06.2005 na části měř. 1:2000
S-SK ŠS 1:2880 1828 20.06.2005


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherský Brod.

vypočteno: 05.12.2019 19:06

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.