k.ú.: 606961 - Veliká - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568457 - Bojiště NUTS5 CZ0631568457
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61111 - Ledeč nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 77 862899
zahrada 42 39604
travní p. 77 190730
lesní poz les s budovou 1 42
lesní poz 23 350434
vodní pl. nádrž umělá 3 1970
vodní pl. tok přirozený 5 19402
zast. pl. 53 27390
ostat.pl. jiná plocha 15 37476
ostat.pl. neplodná půda 27 10966
ostat.pl. ostat.komunikace 54 26173
ostat.pl. silnice 4 28680
ostat.pl. skládka 2 1178
Celkem KN 383 1596944
Par. KMD 383 1596944
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. rod.dům 25
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 50
LV 53
spoluvlastník 78

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.03.2011
S-SK GS 1:2880 1838 17.03.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 23.08.2019 07:06

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.