k.ú.: 606707 - Vysoká Pec u Bohutína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 539953 - Bohutín NUTS5 CZ020B539953
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 239 301651
zahrada 257 147590
travní p. 160 180101
vodní pl. nádrž umělá 6 91333
vodní pl. rybník 1 2832
vodní pl. tok přirozený 14 19339
vodní pl. zamokřená pl. 2 86406
zast. pl. společný dvůr 2 194
zast. pl. zbořeniště 2 511
zast. pl. 388 75472
ostat.pl. jiná plocha 67 42285
ostat.pl. manipulační pl. 44 65384
ostat.pl. neplodná půda 13 5631
ostat.pl. ostat.komunikace 103 79061
ostat.pl. silnice 3 3061
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 691
Celkem KN 1304 1101542
Par. KMD 1304 1101542
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 121
č.p. byt.dům 10
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 65
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 33
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 44
bez čp/če jiná st. 49
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 23
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 4
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 373
byt.z. byt 110
Celkem JED 110
LV 526
spoluvlastník 782

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.12.2010
KM-D 1:2000 01.09.2000 17.12.2010
S-SK GS 1:2880 1839 01.09.2000 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 24.08.2019 18:05

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.