k.ú.: 606600 - Bohušice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Moravské Budějovice email: kp.morbudejovice@cuzk.cz
náměstí ČSA 43, 67602 Moravské Budějovice telefon: 568408041 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 550400 - Bohušice NUTS5 CZ0634550400
Pracoviště 741 - Moravské Budějovice

Obec s rozšířenou působností 6106 - Moravské Budějovice
Pověřený obecní úřad 61062 - Moravské Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 417 3950097
zahrada 106 82053
ovoc. sad 1 5504
travní p. 109 326142
lesní poz 11 414169
vodní pl. rybník 1 171783
vodní pl. tok přirozený 24 16072
vodní pl. tok umělý 5 7895
vodní pl. zamokřená pl. 1 904
zast. pl. společný dvůr 1 2666
zast. pl. zbořeniště 2 216
zast. pl. 97 50152
ostat.pl. dráha 1 52503
ostat.pl. jiná plocha 36 36163
ostat.pl. manipulační pl. 5 18753
ostat.pl. neplodná půda 31 20841
ostat.pl. ostat.komunikace 35 75841
ostat.pl. silnice 10 33218
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4543
ostat.pl. zeleň 1 119
Celkem KN 896 5269634
Par. KMD 896 5269634
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 56
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 24
Celkem BUD 95
LV 143
spoluvlastník 224

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.12.2009
S-SK ŠS 1:2880 1824 28.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Moravské Budějovice.

vypočteno: 20.09.2020 23:02

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.