k.ú.: 606596 - Bohuslávky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 569178 - Bohuslávky NUTS5 CZ0714569178
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7104 - Lipník nad Bečvou
Pověřený obecní úřad 71041 - Lipník nad Bečvou

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 437 665895
zahrada 227 191810
ovoc. sad 427 824488
travní p. 185 268609
lesní poz 41 695528
vodní pl. tok přirozený 21 10196
zast. pl. zbořeniště 4 1057
zast. pl. 158 52259
ostat.pl. dálnice 2 64386
ostat.pl. jiná plocha 46 17978
ostat.pl. manipulační pl. 16 6096
ostat.pl. neplodná půda 7 3798
ostat.pl. ostat.komunikace 127 66449
ostat.pl. silnice 6 12790
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 4919
ostat.pl. zeleň 1 2080
ostat.pl. 1 150
Celkem KN 1709 2888488
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 71
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 42
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 153
LV 217
spoluvlastník 332

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KM-D 1:2000 01.05.2000
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.05.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 16.07.2019 22:55

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.